Bezpieczeństwo

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w szkole wprowadzono monitoring wizyjny.
Szczegóły zostały rozesłane Mobidziennikiem.