Historia

Szkoła Mistrzostwa Sportowego BBTS PODBESKIDZIE funkcjonuje od 1 września 2003 roku.
Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. W jej skład wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Liceum znajduje się w budynku A przy ul. Sikorskiego 4c w Bielsku-Białej. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską.

Szkoła prowadzi nabór według zasad określonych odrębnie dla każdego typu szkoły.
Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zakwaterowania w Internacie przy ul. Starobielskiej 10 w Bielsku-Białej.
Czesne w naszych szkołach wynosi 200 zł. (osoby płacące za internat są zwolnione z czesnego)

Główne zadania szkoły :

  • umożliwienie uczniom rozwoju talentów sportowych;
  • stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych;
  • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia poprzez organizację oddziałów klasowych maksymalnie 20 osobowych.

Szkolenie sportowe :

  • Szkoła organizuje szkolenie sportowe ( piłka nożna ) w oparciu o program szkolenia sportowego dla poszczególnych grup wiekowych.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi – 16 godzin.

  • Dodatkowo bierzemy udział w różnorodnych turniejach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Nasi zawodnicy mieli okazję występować na boiskach i halach w Danii, Francji, Słowacji, Włoszech, Węgrzech czy Czechach. Dwa razy w roku wyjeżdżamy na obozy sportowe- jeden zimowy i jeden letni, przygotowujący piłkarzy do nowego sezonu.